AUSS Home


American Union of Swedish Singers


Translations of Swedish Songs

Click on the first letter of the title below.
Remember that, in the Swedish alphabet, Å, Ä, and Ö come after Z.

A
Ack, hör du lilla flicka (Oh, Hear You Little Maid)
Ack Värmeland, du sköna (Oh, Värmland, You Beautiful)
Aftonen (Skogen star tyst)
Aftonen – betrakta, betrakta! (The Evening, O See, O See)
Aftonen (The Evening)
Aftonen (The Evening)
Aftonklockan (The Evening Bells)
Aftonrodnan (The Red Glow of Evening)
Aftonröster – lad nu dämpet suse
Aftonstämning – mörkgrön granskog (Evening Mood)
Aftontoner (Evening Tunes)
Alla de växande skuggor (All the Gathering Shadows)
Alla fåglar kommit re’n
Allt under himmelens fäste (All Under the Heaven’s Hold)
Anders, han var en hurtiger dräng (Anders was a lively farmhand)
Ave Maria – nu sol gått (Ave Maria – Now the Sun Sets)

B
Bakom dessa gröna lindar
Basens sorg (The Agony of the Bass (singer))
Björneborgarnas marsch (March of the Björneborg Regiment)
Blott en dag (Day By Day) (Psalm #249)
Bort allt vad oro gör
Bred dina vida vingar (Spread wide your narrow wings)
Brevet från Lillan (The Letter from Lillan)
Brudefaerden i Hardanger
Brudvals – hör fioler och flöjt
Bröllop stundar (The Bride Draws Near)
Byssan lull
Bådn låt – Brumbraskön i Bumba
Bön i stormen (Prayer in the Storm)

C-D
Calle Schewens vals (Calle Schewen's Waltz)
Charmaine
Dans På Brännö Brygga (Dance on the Brännö bridge)
Dans på Sunnanö (Dance on Sunnan Island)
Demanten på marssnön (The Diamond on the March snow)
Den blomstertid nu kommer
De svenske (The Swedes)
Domaredansen (The judge’s dance)
Dåne liksom åskan, bröder (Thunder Like the Thunder Storm, Brothers)

E-G
En gång jag seglar i hamn (One Day I Will Sail into the Harbor)
En glad trall (A happy ditty)
En näktergal där sjunger (There Sings A Nightingale)
En sommarafton (A summer evening)
Fiolen min (My Violin)
Fjäriln vingad syns på Haga (The wingéd butterfly is seen over Haga)
Fragancia
Får Jag lämma några blommer (May I Leave Some Flowers)
Glad såsom fågeln (Happy As The Bird)
Gläns över sjö och strand (Shine Over Sea And Shore)
Guldet blev till sand (The Gold Turned Into Sand)
Gärdebylåten (The Gärdeby Tune)

H-K
Herdens söndagssång (The Shepherds Sunday song)
Hjärtats saga (Saga Of The Heart)
Hosianna (Hosanna)
Härlig är kvällen (Glorius Is The Evening)
I bröllopsgården (In the Wedding Garden)
I denna ljuva sommartid (In This Delightful Summertime)
I månans skimmer (In The Moon’s Light)
Joachim uti Babylon
Jul jul strålande jul (Christmas Christmas Shining Christmas)
Kom, du ljuva hjärtevän (Come, You Sweetest Maid)
Konvaljens avsked (The Lily of the Valley's Farewell)
Kullerullvisan
Kung liljekonvalje (King Lily of the Valley)

L-M
Lovad vare Herren Gud (Blessed Be the Lord God)
Lugn vilar sjön (Still lies the lake)
Längtan till landet (Longing for the country)
Man ska leva för varandra (We should all live for each other)
Midsommarblomster (Mid-summer flowers)
Min älskling (My Darling)
Muntra musikanter – Happy Musicians

N-R
Naar fjordene blaaner (When Fjords Turn Blue)
Nu är det sommar (Now It Is Summer)
O bone Jesu (O Merciful Jesus)
Och jungfrun hon går i ringen (And the Maiden, She Goes in a Ring)
Psalm CL (Psalm 150)
Rosa på bal (Rose at the Ball)

S
Sköna maj (Beautiful May)
Sommarnatt (Summer Night)
Sommarpsalm (Summer Hymn)
Spillemannshambo
Spinn, Spinn (Spin, Spin)
Stämning (Mood)
Sverige (Sweden)
Sångarfanan (The Singers’ Banner)

T-Z
Till mitt hem (To My Home)
Tonerna (The Tunes)
Uti vår hage (Out in Our Meadow)
Vals i Valparaiso (Waltz in Valparaiso)
Vem kan segla förutan vind? (Who can sail without wind?)
Vintern rasat ut - see "Längtan till landet"
Våren kom en Valborgsnatt (Spring Came One Walpurgis Night)
Vårvindar friska (Fresh Spring Breezes)
Vänskap (Friendship)

Å, Ä, Ö
Ångbåtssång (Steamboat Song)
Än en gång däran (Let It Flow)
Änglamark (Angel Ground)


Top of page